Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia

Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia -


Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia gratis Te ofrecemos 4.143.952 libros editados y el ranking real los 100 libros mas vendidos. El PROJECTE BUB-BUB partix de la necessitat doferir als mestres dInfantil un material que els facilite la tasca daula i laprenentatge de lalumne duna manera significativa i motiv

  • Nº de páginas: 180 págs.
  • Editorial: EDICIONES SM
  • Lengua: VALENCIANO
  • ISBN: 9788467560930
  • 11132 libros de Educación infantil

Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia - pdf gratis Son titulos esplendidos de los que puedes disfrutar en las largas tardes de verano, entre trenes y aviones, disfrutando de un buen insomnio

El PROJECTE BUB-BUB partix de la necessitat doferir als mestres dInfantil un material que els facilite la tasca daula i laprenentatge de lalumne duna manera significativa i motivadora, siga quin siga el seu ritme daprenentatge. Hi hem volgut incorporar els suggeriments que hem rebut de vosaltres, els mestres, per a crear un mètode que atenga tots els quivoleu treballar els centres dinterés fonamentals en esta etapa però incorporant-hitemàtiques actualitzades. El nombre de fitxes que us oferim en cada trimestre permet incorporar projectes que van sorgint al llarg del curs i que donen identitat als vostres centres. Daltra banda, hem volgut incorporar altres materials didàcticsdinterés com ara els llibres informatius, les làmines esborrables i el material manipulatiu per al desenvolupament de les capacitats de lògica matemàtica, materials que us faciliten la tasca daula i latenció a la diversitat de lalumnat. Finalment, compromesos amb el desenvolupament integral de lalumne, no hem volgut deixar de banda latenció a leducació emocional, educació que ens permetrà desenvolupar competències per a créixer sans i feliços i aconseguir un major benestar i una societat més humana i més respectuosa. Claus del projecte El PROJECTE BUB-BUB té un enfocament globalitzador que integra les diferents àrees del currículum i gira al voltant dels centres dinterés. És un mètode centrat en el treball de les fitxes, com a resultat dun treball previ el desenvolupament del qual són les propostes de la guia, la lectura de contes i altres llibres informatius. Atenció a la diversitat Cada alumne té un ritme daprenentatge i unes capacitats diferents, ila nostra tasca és descobrir quines estan més desenvolupades en els alumnes, per tal daconseguir, a través deixes capacitats, estimular les altres. En eixe sentit, hem proposat uns materials manipulatius que permeten el raonament des de lexperiènciapròpia. El desenvolupament grafomotor i el de les destreses també és fonamental en esta etapa i, per això, els materials de Bub-bub treballen eixos aspectes dunamanera específica i adaptable al ritme de cada alumne. Educació integral i en valors El PROJECTE BUB-BUB aposta per una educació des de tots els àmbits, i així ho posa de manifest la completa oferta de materials i lorientació de cada un. Leducació emocional és la base per a ladquisició progressiva dhàbits i comportaments desitjables. Durant tot el projecte té una importància especial lestímul del pensament crític, amb la finalitat que els alumnes es plantegen qüestions i arriben per si mateixos a conclusions (aprendre a pensar). En eixe sentit estan orientats els materials destinats a fomentar la curiositat per lentorn que els envolta. Motivació de lalumne El reforç positiu i la motivació de lalumne són aspectes fonamentals per a potenciar laprenentatge i el desenvolupament del xiquet. Amb eixeobjectiu, Bub-bub ha creat un fil conductor motivador protagonitzat per unes mascotes entranyables amb les quals els alumnes emfatitzaran i aprendran a enfrontar-se a situacions quotidianes. De la mateixa manera, confiem en lús de les TIC com una eina pràctica per a potenciar latenció i el treball col·lectiu. Fil conductor BUB-BUB aposta per leducació emocional a través del seu magnífic fil conductor que és un dels atributs didentitat més rellevants que té. El projecte està protagonitzat per tres cadells molt especials. Hem triat un gos com a mascota atenent les raonssegüents: És un animal que els xiquets sestimen molt. És pròxim als seus gustos i interessos, possiblement alguns també en tinguen un com a mascota a casa. Fomenta lempatia, i els ajuda a superar pors i a adquirir hàbits i normesnous. És un personatge real, cosa que facilita lafecte. Les històries que protagonitzen recreen situacions quotidianes, encara que tenen un detall de màgia, ...

Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia- libro gratis Te gusta la lectura pero nunca sabes que libro leer? Aqui tienes mas de 100 obras clasicas en PDF para leer y descargar gratis en tu PC o Telefono Movil

[PDF] descargar gratis

El Libro Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia - -

LIBROS RELACIONADOS

Bub-bub 5 Anys Tercero Trimestre Ed 2013 Valencia PDF CLICK AQUI